“การใช้มือนวดช่วยคลายเส้นประสาทที่ถูกกดทับ”

การใช้มือนวดช่วยคลายเส้นประสาทที่ถูกกดทับ”

เมื่อจัดเรียงกระดูกสันหลังให้อยู่ถูกตำแหน่ง เราก็จะมีสุขภาพดี นักจัดกระดูกเชื่อว่าอ้าการปวดหลังและอาการเจ็บปวดอื่นๆ มักมีต้นเหตุมาจากกระดูกสันหลังที่เคลื่อนที่ผิดตำแหน่งจนไปกดทับการส่งสัญญาณประสาท อย่างไรก็ตาม กฤษฎีนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ

1 กระดูกสันหลังเคลื่อนผิดตำแหน่งกระเทือนเส้นประสาท

กระดูกสันหลังที่เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อเส้นประสาท ทำให้รบกวนการส่งสัญญาณประสาทไปยังร่างกายส่วนต่างๆ

2 การจัดกระดูกสันหลังด้วยมือคลายเส้นประสาท

นักจัดกระดูกให้การบำบัดรักษาโดยการใช้มือกดเรียงกระดูกสันหลังให้กลับข้าที่ สนประสาทที่คลายตัวจากการกดทับทำให้อาการปวดหลังหายไป

3 การรักษาแพร่ไปทั่วร่าง

เส้นประสาทที่คลายตัวส่งสัญญาณประสาทไปยังสมอง หัวใจ และร่างกายทุกส่วน ดังนั้นการรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยให้สามารถคลายอาการเจ็บป่วยที่กระจายอยู่ทั่วร่างได้เป็นทอดๆ

  • ขอบคุณบทความจาก Drivemate รถ เช่า ราคาประหยัด

โคโรแพรคติกทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดี

สัมผัสจากฝ่ามือทำให้รู้สึกดี

ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกส่วนมากต่างรู้สึกพึงพอใจถึงแม้ว่าอาการเจ็บปวดจะไม่หายไปก็ตามนั้นเป็นเพราะไคโรแพรคติกทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้น

-สารสื่อประสาททำให้รู้สึกมีความสุข

สัมผัสจากบุคคลอื่น เช่น การบีบนวด หรือสัมผัสจากนักจัดกระดูกสามารถกระตุ้นสมองให้รู้สึกมีความสุข เนื่องจากมีการส่งสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและออกซิโทซิน

-การบำบัดลดความเจ็บปวดได้ชั่วขณะหนึ่ง

การบำบัดด้วยวิธีจัดกระดูกสามารถทำให้ระบบประสาทส่วนกลางหลั่งเอนดอร์ฟินซึ่งมีฤทธิ์ช่วยคลายความเจ็บปวดได้ชั่วขณะหนึ่ง

-การบำบัดช่วยลดความเครียด

การนวด การทำสปา และการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกช่วยลดระดับความเครียดของผู้ป่วยได้ โดยการทำให้ต่อมหมวกไตลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อคอร์ติซอล

น้ำอุ่นก่อเกิดพายุหมุมสุดขั้ว

พายุหมุนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติน่าทึ่งและมีอำนาจทำลายสูงสุดซึ่งมาพร้อมความเร็งลมสูงถึง 350 กิโลมตร/ชั่วโมง โดยก่อตัวเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนและบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่จุดศูนย์กลางที่เรียกว่าตาพายุและลักษณะการหมุนของเมฆที่ทำให้ฝนตกหนักและล้มแรงจัด

พายุหมุนเขตร้อนจัดเป็นหนึ่งในพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดในชั้นบรรยากาศซึ่งมีความปั่นป่วนเหนือมหาสมุทรที่มีน้ำอุ่นอุณหภูมิสูงกว่า 26.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป แหล่งพลังงานพายุนี้คือความร้อนและความขึ้นจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทร

พายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวในเขตร้อนซึ่งมีความกดอากาศต่ำบริเวณรอยต่อระหว่างมหาสมุทรกับชั้นบรรยากาศความร้อนและความขึ้นลอยตัวจากมหาสมุทรไปยังพายุอันเป็นผลจากการได้รับพลังงานในรูปความร้อนซึ่งปล่อยออกมาขณะเมฆกำลังก่อตัว พลังงานนี้ทำให้อากาศได้รับความร้อนและขยายตัวจนมีความดันบรรยากาศต่ำกว่าพื้นผิวด้านล่าง ด้วยเหตุนี้อากาศจึงถูกดูดเข้าไปในใจกลางพายุมากขึ้นและทำให้ความร้อนกับความชื้นไปสะสมในเมฆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีพลังงานเต็มเปี่ยม

กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นวัฎจักรและทวีความรุนแรงต่อเนื่องจนกว่าจะมีปัจจัยอื่นหยุดยั้ง อาจเป็นน้ำในมหาสมุทรที่เย็นกว่าหรือพลังงานที่สูญหายเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็ได้พายุจะพัฒนาความแรงต่อไปโดยอาศัยแรงคอริออลิสซึ่งเป็นแรงหมุนรอบตัวเองของโลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสน้ำในมหาสมุทรและระบบภูมิอากาศความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการหมุนในช่วงเริ่มต้นจะคงอยู่ต่อไปอีกช่วงหนึ่งเพราะการหมุนทำให้กระแสลมพัดเข้ามายังบริเวณความกดอากาศต่ำภายในไม่ได้ลมพายุในเขตซีกโลกเหนือจะเข้ามาเติมความกดอากาศต่ำด้วยแรงดังกล่าวและทำให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ส่วนพายุในเขตซีกโลกใต้จะหมุนตามเข็มนาฬิกา

แรงคอริออลิสและน้ำอุ่นในมหาสมุทรร่วมกันส่งผลต่อตำแหน่งการก่อตัวพายุแรงคอริออลิสในแนวเส้นศูนย์สูตรมีค่าเป็น 0 บริเวณที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรทั้งซีกโลกเหนือและใต้เกิน 500  กิโลเมตรขึ้นไปเท่านั้นที่แรงดังกล่าวจะแรงมากพอทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อน หย่อมความกดอากาศดำจึงพัฒนาไปเป็นพายุไม่ได้ถ้าอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่ไม่มีพายุก่อตัวซึ่งได้แก่มหาสมุทรทั้งสองด้านของทวีปอเมริกาใต้และทะเลฝั่งตะวันตกของทวีแอฟริกาเนื่องจากกระแสน้ำเย็นในมหาสมุทรทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิต่ำกว่า 26.5 องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลานั่นเอง